14 май 2009

РАХМАНИНОВ НА КАВАЛ


Не е ли време да поспрем и да послушаме Рахманинов?
Това, което е било, ще мине бързо и ще дойде друго.
Левент овчар насред наведени овце и кучета проплаква.
Не, няма да намери агнето, което вчера е изгубил.

Не го откраднаха прехвалените вълци, то само си тръгна.
Главата му в другопланетно пасбище се бе размътила.
И аз не го достигам, погледа си към пазачите обърнал.
Кое е истината и спасението? И кое е пътят?


Няма коментари:

Публикуване на коментар