22 май 2009

НОЙКосмически ковчег кова. Земята ми е тясна.
Дочух, че имало живот на Марс и на Нептуний.
Продавам два билета. До прозореца е мястото.
С решетки е отвън. (Против метеоритни бури).

Цената е висока. Колкото са низки страстите.
Вземете си изпраните мечти. И топли дрешки.
Жена и мъж да сте. Та и на Господ да е ясно,
че ще Го надживее първородната Му грешка.2 коментара: