13 януари 2013

Стихотворение с голямо заглавие


Една малка мишка
пише ли, пише.

И стана плъх.
Въх!