15 юни 2012

ПрощъпулникНебето прави прощъпулник
върху треви и бурени.
На крачка е да се катурне.

Но, щом порасне, отвисоко
ще сипе сънища и сокове
наоколо.

Дали ще му повярва
дърво, от гръм горяло,
до бяло?