12 декември 2010

ЕкзорсизъмУдавникът се хваща за сламката в окото ми.
А под клепачите му салът от греди пустее.
Подавам му ръка и се понасяме в дълбокото.
И всички ярки грехове превръщаме в пастелни.

В такива времена на мнима смърт и ритуали
се спуска кротък ангел по въжетата от нерви.
Дали ще разпознаем в него себе си? Едва ли.
Но знаем, че за първи път един на друг сме верни.


06 декември 2010

ПролукаКопая ров до този,
който ти ми изкопа,
за да съм в своя къща.
От другия надничат рози.

Прибързани и жълти
есенни слънца на припек.
А гладният декември
остатъкa от лято гълта.

Червенокоси сънища
нетърпеливо дърпат
завесите на празен ден.
Но още не е тъмно.

Лопатата мъждука
сред сдъвканите словеса
и търси към звездиците
пролука.